I. Risicobeheer (Reduction)

Crisis & Emergency Management Centre

www.cemac.org -- www.crisis.be

RISICOBEHEER (Reduction)

 

 

Het beheer van risico's - en daarbinnen beperking ervan - is de eerste fase in de "Emergency Management Circle" voorgesteld in het 4R-model.

 

Het doel van deze actie is het aantal risico's te beperken en een coherente en optimale strategie te ontwikkelen om risico's te behe(e)r(s)en.

 

De laatste stap in deze "Reduction" fase is het onwtikkelen van algemene scenario's die als basis zullen dienen voor de creatie van de eigenlijke noodplannen.

 

Riscobeheer bestaat uit:

 • Risicoanalyse
 • Ontwikkeling van een strategie voor risicobeheer
 • Voorkoming - Inperking
 • Ontwikkeling van scenario's

Risicoanalyse

 

CEMAC voert 'all-hazard' kwalitatieve, semi-kwantiatieve en kwantitatieve risico-inventarisatie, analyses en evaluaties uit.

Traditioneel gebruiken we hiervoor de IRIAM-CTM-methodologie omdat deze direct aansluit bij onze noodpanningstools en een combinatie vormt van de best beschikbare technieken uit de domeinen van de klassieke noodplanning (EM) en Busines Continuity Management (BCM).

Ook andere methodes kunnen natuurlijk gebruikt worden indien de klant dit specifiek vraagt of indien het wordt opgelegd door de regelgeving.

Het doel van de stap van risicoanalyse is een "voeling" te ontwikkelen met de relevante risico's, de mogelijke impact ervan en hoe een organisatie zich hierop kan voorbereiden.

 

De IRIAM-CTM-methodologie is een eenvoudige, bijna intuiïtieve methode die resulteert in de opmaak van een papieren of digitale catalogus van relevante risico's; bepalende factoren, schade inschatting op basis van vier criteria, interdependenties, aanvaardbare responsetijden (RTO en MTO) en diverse andere variabelen.

RYSKITM, voorloper van IRIAM-CTM, werd eveneens door CEMAC ontwikkeld en heeft gediend als basis voor de ontwikkeling van een methodologie voor lokale risicoanalyse voor de Belgische overheden. IRIAM-CTM is compatibel met de APELL methodologie van de Verenigde Naties.

 

(*) Voor zuiver kwantitatieve analyses werken we samen met partnerorganisaties.

Ontwikkeling van een strategie voor risicobeheer

 

Van zodra de risicoanalyse werd uitgevoerd, stel zich als voornaamste vraag: wat doen we met de geïdentificeerd risico's?

 

Idealiter worden risico's geëlimineerd (preventie), maar voor de meeste risico's is dit niet mogelijk.

Andere wel beschikbare mogelijkheden zijn:

 • Inperking: vermindering van de impact
 • Transfer: naar een andere schakel in de productie/waardeketen of naar iemand anders in de samenleving
 • Verzekering: wat eigenlijk een formele en specifieke overdracht van de gevolgen is
 • Noodplanning: zich voorbereiden op het beheer van bron en gevolgen van de noodsituatie

   

  In de meeste gevallen zal de keuze zich niet beperken tot A of C of B, maar is een mix van meerdere maatregelen nodig.

  CEMAC helpt bij het ontwikkelen van de optimale mix. Als hulp hierbij kunnen we beroep doen op experten van enkele van de leidinggevende verekeringsmakelaars wereldwijd.

   

Voorkoming - Inperking

 

Preventie of het nemen van maatregelen om de impact van een incident te beperken is een cratief en soms technologisch complex gedachtenproces.

 

CEMAC ondersteunt organisaties in dit proces door gebruik te maken van de uitgebreide ervaring die opgedaan werd in de projecten in erg diverse sectoren. Daarenboven kan vie ons internationaal netwerk beroep gedaan worden op een grote groep van risico-, industrie- of technologie-specifieke experts.

Ontwikkeling van scenario's

 

Onze kerncompetentie light tenslotte vooral ook in de ontwikkeling van "major incident" scenario's.

Wij gebruiken een standaard-inventaris van 53 safety/security georiënteerde scenario's als basis voor de ontwikkeling van specifieke scenario's die gebaseerd zijn op de feitelijke risico's en andere kenmerken van de opdrachtgever.

 

CEMAC - als noodplanningsorganistie - verschilt in haar aanpak van scenario-ontwikkeling op een belangrijk punt van de de klassieke consultants uit het vakgebied van de risicoanalyse. Zij bepalen waarschijnlijkheden, daar waar het onze taak is organisaties te ondersteunen vanuit de "zekerheid" van een noodsituatie. Dus met een P(A)=1 !

Ons 4R Model

 • REDUCTION
 • READINESS
 • RESPONSE
 • RECOVERY